Физическо възпитание и спорт

 

ИГРИ ЗА ГРУПА (КЛАС)

 

 

САРДИНИ

Играта се играе обратно на жмичка - един се скрива, а всички го търсят. Който го открие тихо се скрива при него... Така в крайна сметка всички се нареждат като сардини...

ФИГУРИ

Цялата група е със завързани очи. По даден сигнал трябва да така да се подреди, че да се получи фигурата, която водещия казва - кръг, квадрат, триъгълник и т.н.

 

 

КОЛКОТО СА ПРЪСТИТЕ
Водещия назовава число, което не превишава броя на децата в групата. От групата трябва да излезнат толкова деца, колкото е оказаното число. Всяка игра числото се сменя. Така се развиват умения за разбиране в групата без думи.

 

 

 

ИГРИ

за рожден ден, парти и чудесните летни вечери на улицата,

в квартала или на детската площадка

 

1. Връвчица
Две деца обикалят около два стола, които са обърнати с гръб един към друг. Под столовете е сложено въженце. По даден сигнал децата бързо сядат и трябва да вземат въженцето. Който успее да го вземе пръв е победител. Може да се играе на фона на музика, а децата да сядат на столовете при спирането й.

 

2. "Сладка" игра
В стаята се разпръскват листове, на 8-10, от които е нарисувано шоколадово лакомство, а на останалите - люта чушка. Играчите трябва да събират листове в стаята, докато не съберат всички нарисувани лакомства. Играта е подходяща за рожден ден - тогава всеки лист с нарисуван шоколад, може да се замени за шоколадов бонбон или друга сладка изненада.

 

3. Клоун
На стената се залепва плакат с клоун, на който липсва носа. Децата, едно по едно със завързани очи трябва да се опитат да закрепят от пластилин (или друг подходящ материал) нос на клоуна.

 

4. Картофено надбягване
В единия край на стаята се поставят върху два стол по една чинийка с картофи (равен брой). В другия край на стаята също върху столове има празни чинийки. Целта на играчите е, с помощта на лъжичка да пренесат картофите от едната чиния в другата. Кой е по-бърз? Ако децата са много, може да се разделят на два отбора и да се направи щафетна игра.

 

5. Надуваема топка
Водещия хвърля нагоре надуваема топка. Децата тичат или танцуват. Когато топката докосне земята всички трябва да се заковат на място и да не се усмихват. Който не спази тези условия - изгаря от играта.

 

6. Разпознай предметите
В кутия се слагат различни предмети. Кутията се покрива с платнена наметка. Участник без да гледа бърка в кутията и се опитва да разпознае предмета, който е хванал. Приятна игра за рожден ден - може предметите да са награда за позналите ги.