Учебни предмети

 

Детски образователен сайт

  

Докато играеш, всичко можеш да узнаеш!

 

 

 

Мили деца, през тази учебна година

 

ще изучаваме следните

 

учебни предмети:

 

Български език и литература


 

 Английски език


Математика

  

Човекът и обществото


 

Човекът и природата

 

 

 

Музика

 

 

 

Изобразително изкуство

 

 

Час на класа

 

 

Домашен бит и техника


Физическо възпитание и спорт